Általános tájékoztató a 2017/2018 tanévre!

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma általános tájékoztatója a 2017/2018 tanévre

A jelentkezési lap letölthető a www.oh.gov.hu weboldalról.
Az iskola OM azonosítója: 203045

Nyílt nap: 2016. november 25.

A felvétel rendje:
A központi írásbelire való jelentkezés határideje:
2016. december 09.
Központi írásbeli: magyar nyelv és matematika tantárgyakból:
2016. január 21. 10 óra
a központi írásbeli vizsga eredményéről értesítjük a tanulót:
2017. február 09.
Középfokú iskolába való jelentkezés határideje: 2017. február 15.
Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető az iskola honlapján:
2017. február 24. és március 10. között
A tanuló felvételéről tájékoztatást megküldjük:
2017. április 26-ig
Az iskolánkba jelentkezőknek igény szerint kollégiumi helyet biztosítunk

A felvételi vizsga részei, tantárgyai
A felvételi összesített pontszám meghatározása:

 • Az általános iskolai tanulmányi eredményekből számított hozott pontszámból és a központi írásbelin szerzett pontokból adódik össze.
 • A jelentkezők rangsorolása kizárólag a tanulmányi eredmények, és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján történik.

1. A tanulmányi eredmények számítása:
A hozott pontszám maximum 50 pont.
Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeinek összegeként számítjuk. A figyelembe vett tantárgyak a következők:

 • Építészet szakmacsoportban (0701 és 0702 tagozatkód):
  magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika, rajz
 • Környezetvédelem szakmacsoportban (0703 tagozatkód):
  magyar nyelv, irodalom, matematika, biológia, rajz
 • Vízügy szakmacsoportban (0704 és 0705 tagozatkód):
  magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika, rajz

2. Központi írásbeli felvételi:
Elérhető pontszám: 100 pont
Mindhárom szakmacsoportban ugyanaz a kompetencia alapú központi írásbeli, mely magyar nyelv és matematika feladatlapokból áll.

3. A jelentkezők által elérhető maximális összes pontszám: 150 pont

 • A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók felvételi rendjére az ide vonatkozó értékelési szabályoknak megfelelően, a köznevelési törvény 51.§ (5.) bekezdésben leírtak szerint kerülnek meghatározásra. Kérjük, hogy az érvényes szakértői véleményt az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt nyújtsák be az iskolának.
 • A szakértői vélemény figyelembevételét kérelem alapján az iskola igazgatója bírálja el. Erről szóló határozatát az írásbeli vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz és a szülőhöz. Amennyiben a tanuló valamelyik vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól fel van mentve, akkor a pontszámításnál a másik tárgy által szerzett pont kétszeresét vesszük figyelembe.