A Nyíregyházi Szakképzési Centrum a 2016/2017-es tanévtől választja meg a szakma nagyköveteit. Az építőipari, környezetvédelmi és  vízügyi szakképzés olyan kiemelkedő szakembereit jelöltük, akik hivatásukat magas színvonalon, szakszerűen, és példamutatóan művelik. Kiemelkedő szakmai tevékenységükkel a iskolánk hírnevét öregbítik az alábbi nagyköveteink:

 

2019-2020

AMBRUSZ LÁSZLÓ

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma

Ambrusz László 1993-1998. között volt az ÉVISZ tanulója, ahol vízügyi és környezetvédelmi technikusi képesítést szerzett.

2005-ben a Debreceni Egyetemen okleveles környezetgazdálkodási agrármérnökként végzett. Szakmai ismereteinek elmélyítése érdekében, 2010-ben, munkavégzés mellett, vízrendezési szakmérnök képesítést szerzett.

Az egyetem befejezését követően a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Nyíri Szakaszmérnökségén műszaki ügyintézőként, valamint megbízott területi felügyelőként kezdte meg a vízügyi szolgálatatát. Munkája során elsősorban vízrajzi feladatokkal és védmű fenntartási munkák szervezésével foglalkozott.

2007-től az igazgatóság felső vezetőinek munkáját segíti műszaki titkárként. Ezen feladatkörében mai napig nyomon követi a határidős feladatok végrehajtását, előterjesztéseket, beszámolókat szerkeszt, prezentációkat állít össze. Szakmai feladatok megoldásában koordinációs tevékenységet lát el, több egység munkáját összefogva.

2018-tól osztályvezetői kinevezést kapott. Korábbi feladatai bővültek, így felelős az igazgatóság teljes területén a munka-, tűz- és környezetvédelem, valamint az energetikai szakterület irányításáért.

Vizsgázott minőségirányítási és környezetirányítási vezető auditorként több mint egy évtizede foglalkozik szervezetirányítási kérdésekkel is. Koordinálja, illetve ellenőrzi a minőségirányítási és belsőkontroll rendszer működését a vízügyi igazgatóságon.

2006-tól részt vesz az igazgatóság vízkárelhárítási feladataiban, a védelmi szervezet tagjaként. 2011-től a védelmi szervezet Tájékoztatási Szakcsoportjában helyettes vezetőként is tevékenykedik. 2017-től szakaszvédelemvezető a 07.07.-es számú Vásárosnamény-Lónyai árvízvédelmi szakaszon. 2010-ben a Hernád és a Sajó, 2013-ban pedig a Duna menti rendkívüli árvízvédekezésben műszaki irányítóként szerzett tapasztalatot.

Oktatási intézményekben, valamint társszerveknél gyakran tart szakmai előadásokat. Fontosnak tartja a fiatalabb nemzedék vizekkel kapcsolatos ismereteinek bővítését, szemléletformálását. Részt vesz a közel 60 éves szakmai kiadvány, a Felső-Tisza Híradó szerkesztésében.

Amatőr fotósként rendszeresen készít felvételeket vízügyi eseményekről és vízgazdálkodási létesítményekről.

Aktív tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak.

Munkáját elismerve a vízügyi igazgatóság vezetői több alkalommal kitüntették. Magas színvonalú és példamutató munkájáért 2018-ban miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a Belügyminisztériumban.

2018-2019

KOVÁCS LÁSZLÓ

Nyíregyházi SZC ÉVISZ

Kovács László 1971 és 1975 között volt iskolánk tanulója.

Jelenleg a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság I. számú Nyíri szakaszmérnökségének vezetője.

1994-ben az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán építőipari végzettséget, majd 2010-ben a Bajai Főiskolán vízrendezési szakmérnöki oklevelet szerzett.

Immár 43 éve a Vízügyi Igazgatóság dolgozója. Elhivatott vízügyes, aki ragaszkodik volt iskolájához, az ÉVISZ-hez, és szoros kapcsolatot ápol velünk.

Munkája során bebizonyította rátermettségét. Végig járta a ranglétrát, az igazgatóság szinte minden területén szakmai tapasztalatot szerzett, melyek egyre nagyobb szaktudással vértezték fel.

Pályakezdőként gyakornoki idejét a tervezési osztályon töltötte, ahol különféle terepi méréseket, mederfelméréseket, alapvonal kitűzéseket végzett. A tervezési osztályról a vízgazdálkodási osztályra került technikusként. Az igazgatóság vízrajzi észlelő hálózatának irányítását, vízrajzi létesítmények fenntartását, üzemeltetését látta el. Emellett további feladatául kapta az adatok feldolgozását, különböző statisztikák készítését, a vízhozam- mérések elvégzését, valamint a távjelző állomások kivitelezési munkáinak bonyolítási munkálatát és műszaki ellenőrzését.

A vízgazdálkodási osztályról 1988-ban került az I. számú Nyíri szakmérnökség felügyelői munkakörébe. A szakaszmérnökségen 2004-től vezetői beosztásban irányította és koordinálta a vízgazdálkodási részleg munkáit, valamint az ár- és belvízvédekezési tevékenységet.

2007 és 2009 között az Igazgatóság vízrendezési- és vízhasznosítási osztályvezetőjeként irányította az osztály szakmai tevékenységét.

2009 márciusától a jelenlegi megbízatását kapta meg, vagyis azóta az I. számú Nyíri Szakaszmérnökség vezetője. E feladatkörében a szakaszmérnökség összetételéből adódóan a vízi létesítmények fenntartása, üzemeltetése mellett az igazgatóság ár- belvíz és vízminőség védelmi kárelhárítási tevékenységét, az ezzel kapcsolatos műtárgyak, szivattyútelepek, gépjárművek fenntartási, üzemeltetési feladatainak irányítását végzi. Több árvíz -és belvíz védekezésben is részt vállalt.

Tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamarának.

Gáva Attila 2017-2018

Gáva Attila 1982-1986 között volt iskolánk tanulója. Ezután tanulmányait Debrecenben az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán folytatta, ahol 1989-ben Magasépítő Üzemmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán vehette át Építészmérnöki diplomáját.

Szakmai munkásságát az A-Stúdió Kft-nél kezdte. A cég alapító tagjaként 14 éven át dolgozott ebben az országos léptékű feladatokat is elnyerő szakmai műhelyben.

2005-ben saját céget alapított, GAV-ART Stúdió Kft. néven, aminek ügyvezetőjeként és vezetőtervezőként lakó-, köz- és ipari épület kategóriában egyaránt alkot, nem csupán megyei vagy országos viszonylatban, hanem külföldön is.

Tervezői tevékenysége mellett a közéletben is aktívan részt vesz. Építész Kamara elnökségi tag, Nyíregyháza város Tervtanácsának tagja.

Építészeti munkásságát számos elismeréssel díjazták, a Kamara két alkalommal jelölte Ybl- díjra.

Díjak: 

 • Év háza díj – Országos Építészeti Pályázat – 1999. Lakóház Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő,
 • Év háza díj – Országos Építészeti Pályázat – 2003. Lakóház Budapest XII. ker. Pagony
 • Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat 2011. A Magyar Építész Kamara különdíja – Nyíregyháza Állatpark, Ócenárium és Esőerdő ház – Zöld Piramis Project
 • FIABCI – PRIX D’EXCELLENCE AWARD 2012 Szentpétervár – Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Szövetség építészeti nívódíja: speciális épület kategória: a Nyíregyházi Állatpark Ócenárium és Esőerdő ház ingatlanfejlesztése tervezéséért
 • Az év középülete díj 2012. – Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Építészkamara díja – Fight Club Sportközpont Nyíregyháza
 • „Nyíregyháza Város Művészei életéért” Barzó Endre Díj kitüntetés

 Munkái közül csak a 2017-es évet szeretném kiemelni, ami jól reprezentálja tevékenységét:

 • “Alexandriai Szent Katalin Pedagógiai Központ és Vendégház”- Nyíregyháza
 • IVF egészségügyi központ- Debrecen
 • Szent György Egyetemi Oktató Kórház, 300 Ágyas belgyógyászati tömb- Székesfehérvár
 • Kormányhivatal járási épületet- Fehérgyarmat

 Gáva Attila hitvallása:

Minden munka, minden épület új feladat, új élmény, új tanulás. Az építészet egy lehetséges út az alkotásra, a teremtésre s ezen az úton keresztül a megismerésre, a világ és önmagunk felfedezésére.

Mindaz, amit létrehozunk, hatással van a jövőnkre, s ez a felelősség kell, hogy megjelenjen minden épületünkben.

2016-2017

KERTI ANDOR KÁROLY 

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi – Vízügyi Szakgimnáziuma

1972-1976-ig volt iskolánk, az akkor még Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szakközépiskola néven működő intézmény tanulója.

Érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának Vízépítőmérnöki Szakán

folytatta tanulmányait, ahol 1982-ben okleveles építőmérnökként végzett, majd 2000-ben építési műszaki ellenőri végzettséget is szerzett.

Első munkahelye a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság volt, ahol termelésirányítóként, üzemvezetőként, majd vízkárelhárítási osztályvezetőként dolgozott. 1999-2010-ig a Felső- Tisza-vidéki Vízépítő Kft. ügyvezető igazgatója volt. 2010 és 2015 között mint főállású egyéni vállalkozó vízügyi szakértőként dolgozott. Jelenleg pedig a VIZITERV Environ Kft. műszaki igazgatóhelyettese.

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Hidrológiai Társaság tagja.

Munkássága alatt számtalan szakmai feladat megoldása kapcsolódik nevéhez. Ebből néhány,  a teljesség igénye nélkül:

 • árvíz és belvíz védelmi rendszerek fejlesztése, üzemeltetése
 • töltésfejlesztési munkák kivitelezésének szervezése irányítása
 • vízhozammérő helyek kivitelezése, vízhozammérő eszközök telepítése
 • műtárgyépítési munkálatokirányítása, ellenőrzése
 • árvízkockázati térképek készítése, stratégiai kockázatkezelési tervezés
 • árvízkár helyreállítási munkáinak ellenőrzése…

Tervezői és kivitelezői területen is elismert szakember. Ma is a FETIVIZIG árvízvédelmi osztagának vezetője. 1998 óta részt vett minden tiszai rendkívüli, valamint a Duna, Sajó folyók menti rendkívüli árvíz elleni védekezési munkáinál.

Szakmai munkájának legmagasabb szintű elismerései is mindenképpen említést érdelemnek:

 • 1998-ban a Honvédelmi Miniszter által adományozott, a Honvédelemért kitüntető cím I. osztálya
 • 1996-ban és 2002-ben a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter, Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által adományozott a Vízügyért szakmai érem
 • 1998-ban Vásárhelyi Pál díj
 • 2000-ben a Magyar Köztársaság Elnöke által adományozott Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
 • 2006-ban a Magyar Köztársaság Elnöke által adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
Betűméret