KÖZZÉTÉTELI LISTA

frissítve: 2021. március 25.

 

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
Telephely: : 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 110.

a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum 

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele

Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15

a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36 70 199 5710
E-mail cím: info@nyszcevisz.hu
Faxszám: —
Honlap: www.nyszcevisz.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.

b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Honlap: https://nyiregyhaziszc.hu/

d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét,

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Igazgató: Barna Zoltán Gábor
Telefon: +36 70 198 0060
E-mail: info@nyszcevisz.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT

e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
(Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16., Telephely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 110.)

NAPPALI MUNKAREND:
OKJ 54 582 03 Magasépítő technikus
OKJ 54 582 04 Mélyépítő technikus
OKJ 54 582 05 Útépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 582 06 Vasútépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
OKJ 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

5 0732 06 09 Magasépítő technikus
5 0732 06 10 Mélyépítő technikus
5 0732 06 16 Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus
5 0712 14 02 Környezetvédelmi technikus
5 1021 14 04 Vízügyi technikus

FELNŐTTEK OKTATÁSA:
OKJ 54 582 03 Magasépítő technikus
OKJ 54 582 04 Mélyépítő technikus
OKJ 54 582 05 Útépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 582 06 Vasútépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
OKJ 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

5 0732 06 09 Magasépítő technikus
5 0732 06 10 Mélyépítő technikus
5 0732 06 16 Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus
5 0712 14 02 Környezetvédelmi technikus
5 1021 14 04 Vízügyi technikus

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám

nem releváns

1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége

13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

B/2021/000934

15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

nem releváns

17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

 KÖZZÉTÉTELI LISTA ARCHÍVUMA ›

Betűméret