Közzétételi lista

2016/2017-os tanévben a tanulók le és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
2017/2018-os tanévben a tanulók le és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok
A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térírtési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke
A beiratkozásra meghatározott idő
A nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Érettségi eredmények 2012
Érettségi eredmények 2013
Érettségi eredmények 2014
Érettségi eredmények 2015
Érettségi eredmények 2016
Érettségi eredmények 2017
Érettségi eredmények 2018
Éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb események időpontjai
Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2019-2020 tanév I.
Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2019-2020 tanév II.
Fentartó által engedélyezett osztályok 2018-2019
Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők iskolai végzettsége
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzata
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma Pedagógiai Programja
Helyi tanterv
Országos mérési eredmények
Osztályok adatai 2012-2013
Osztályok adatai 2013-2014
Osztályok adatai 2014-2015
Osztályok adatai 2015-2016
Osztályok adatai 2016-2017
Osztályok adatai 2017-2018
Osztályok adatai 2018-2019
A tervezett osztályok adatai 2019-2020
Osztályozóvizsga követelmények 2018/2019-es tanév
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
Pedagógusok iskolai végzettsége és az oktatott tantárgy
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége