Kosárlabda

Az iskolai kosárlabdázás oktatásában alapvető elvárás, hogy könnyített szabályokkal az életkori sajátosságok figyelembevételével képesek legyenek a tanulók előképzettségüknek megfelelő játékélményt átélni.

A kosárlabda játék oktatásán keresztül sokoldalú személyiségfejlesztő lehetőségét a játék sajátossága biztosítja.

A csapatsportágak közül kosárlabdázás a többi labdajátékhoz képest az alábbi sajátosságok jellemzi Pl:

 • a célpont (gyűrű) 3,05m magas a talajról függőleges irányú célzást igényel
 • kicsi a célterület
 • technikai képzés szigorúan szabályhoz kötött
 • viszonylag kicsi a játéktér mérete (28 X 15m) iskolai tornatermek gyakran kisebbek
 • időszabály minden eleme befolyásolja a végrehajtás időtartalmát
 • kis terület gyors végrehajtást igényel
 • 5-5 elleni játék gyors szerepváltozást igényel (támadóból védő, védőből támadó)

A kosárlabdajáték összetett cselevést igényel melynek az eredményességet a pszichomotoros, kognitív (értelmi) képességek és affektív (érzelmi) változások befolyásolják.

A kosárlabda oktatását valamennyi korosztályban egységesen, de életkori szintenként, a tantervi, tanmeneti és sportági követelményeinek alapján, korszerűnek ítélhető elvek érvényesítésével az egyéni különbségek figyelembevételével kell végezni.
Sportágra vonatkozó ismeretek elsajátítását a délelőtti tanórai testnevelés tananyaghoz igazodottan kell a délutáni tömegsport / kosárlabda / foglakozások oktatási, anyagát kiválasztani képzési a célhoz igazodva.
Alapvetően meghatározza a tervezés és képzési folyamat tartalmi feladatok kiválasztását, hogy milyen pedagógiai célból oktatjuk e csapatjátékot.

Eltérő az oktatás módszertana és célja, ha minőségi versenykosárlabdázást vagy szabadidős élményszerű (streetboll) sportolás irányába érdekében tartjuk a délutáni foglalkozást.
A kosárlabda játék eredményessége igényli a sokoldalú technikai – taktikai tudást, az általános atlétikus képességekre épülő sportág-specifikus, kontrollált fizikai képzést. Olyan játékstílus kialakítására kell törekedni, mely lendületet, önbizalmat, magabiztosságot sugároz.

A kosárlabdázás a technikai alapelemek és a játékalapelemek mozgásanyagának oktatási folyamatában az alábbi képzési alapelveket kell alkalmazni az oktatás folyamatában már a kezdő kosárlabdázók képzésénél is:

 • Kosárlabda „JÁTÉK” játékosság megtartása kell gyakorolni
 • Képességek megalapozása játékos ügyességfejlesztés gyakorlattokkal
 • Döntési feladathelyzetben történő gyakorlás
 • Támadó- védő egységben történő tanítás
 • Kétoldalas képzés
 • Alaptechnikai és játék alapelemek képzési folyamata piramis rendszerben valósuljon meg
 • Egyéni, csapatrész, csapattaktika korosztályos képzésnek megfelelően
 • Egyéni képzés kiemelt feladat